PROGRAM TÁBORA

Přihláška na příměstský tábor 2020


Souhlasím s focením dětí (vyžadováno)
ANONE


Odchod z příměstského tábora (vyžadováno)
SámS doprovodemV souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace.

Dávám souhlas k využití fotografií na propagaci Shobu academy (webové stránky, letáky,…).

Zákonný zástupce zodpovídá za zdravotní stav a schopnost dítěte zúčastnit se táborového programu. Při nevhodném chování (porušování táborového řádu), může být dítě z tábora vyloučeno.

S podmínkami pobytu souhlasím a odeslání tohoto formuláře stvrzuji závazné přihlášení svého dítěte.Pro rezervaci místa zaplaťte do konce března zálohu ve výši 500,- Kč.

Zbývají část platby je třeba uhradit do 4 týdnů před zahájením tábora.

  • hotově v klubu Shobu academy, Havlíčková 449/4, Česká Lípa
  • bankovním převodem na náš účet:
    • č.ú.: 2401082384/2010
    • var. symbol: rodné číslo dítěte
    • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte