přihláška


  Souhlasím s focením dětí (vyžadováno)
  ANONE


  Odchod z příměstského tábora (vyžadováno)
  SámS doprovodem  V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace.

  Dávám souhlas k využití fotografií na propagaci Shobu academy (webové stránky, letáky,…).

  Zákonný zástupce zodpovídá za zdravotní stav a schopnost dítěte zúčastnit se táborového programu. Při nevhodném chování (porušování táborového řádu), může být dítě z tábora vyloučeno.

  S podmínkami pobytu souhlasím a odeslání tohoto formuláře stvrzuji závazné přihlášení svého dítěte.